Vi hjelper deg å få det beste ut av medvirkningsprosesser

Hos oss får du hjelp til å gjennomføre medvirkningsprosesser i by- og nærmiljøutvikling. Vi kan bistå i prosjekter for kommuner, private aktører og organisasjoner der det er viktig at beboere, naboer eller andre blir hørt.

Scroll for lære mer

Arrow pointing down
Illustration of two people high fiving
Illustration of a person working behind a desk

Hva gjør vi

Vi gjennomfører tilpassede medvirkningsprosesser basert på ditt behov. Det kan være å ta hele prosessen fra A-Å eller å bidra inn i ulike faser. Vi tilpasser metodene vi bruker basert på behovet og målgruppen.

Icon
Mobilisere og rekruttere

Vi kan hjelpe deg med å mobilisere og rekruttere deltakere for medvirking til prosjekt basert på målgruppen.

Icon
Arrangere møter og workshops

Vi kan både arrangere og gjennomføre møter eller workshops for å drive aktiv medvirkning.

Icon
Evaluering og analyse

Vi gjennomgår prosjektets utvikling og nåværende struktur gjennom kvalitative intervjuer og deltakende observasjoner. Utarbeider så en rapport med evaluering og anbefalinger for videre utvikling.

Icon
Prosessledelse

Vi fasiliterer prosessledelse i form av workshops, prosessledelse er et nyttig verktøy når en ønsker endring og ønsker å styrke samarbeidet, samt finne nye svar, ideer og løsninger på komplekse utfordringer.

Icon
… og masse mer

Trenger du hjelp til noe annet? Da er det bare å ta kontakt for en uforpliktende prat.

Om oss

Medvirkningshuben holder til i Bergen. Det er en nyoppstartet bedrift som har sprunget ut av Høgskolen i Vestlandet og masterstudiet i Samfunnsarbeid.

Profile image of Tord
Tord Ingulfsen

Medeier og daglig leder

Tord har en mastergrad i samfunnsarbeid og jobber med prosjektutvikling av Skattkammeret Bergen og et prosjekt for inkludering av ukrainske flyktninger. I tillegg jobber han med rusarbeid både med aktiv rus og rehabiliteringsarbeid. Han har gjennom masteren drevet medvirkningsarbeid i forbindelse med Barnas byrom i Bergen kommune og gjennomført en evaluering av prosjektet “Saman om nærmiljø og møteplassar (SoNoM)”, et utviklingsprosjekt på Askøy. Tord skriver en masteroppgave om medvirkning og sosial bærekraft.

Profile image of Sunniva
Sunniva Bakke

Medeier og økonomiansvarlig

Sunniva er utdannet sosionom og jobber som prosjektleder for familieaktiviteter ved Robin Hood Huset i Bergen, og hun har erfaring som styremedlem i Studentsamskipnaden på Vestlandet, samt en bred erfaring fra frivillige verv i studentorganisasjoner. Gjennom masteren har hun drevet med medvirkningsarbeid i forbindelse med Barnas byrom i Bergen kommune og gjennomført en evaluering av prosjekter for ungdom i Stord kommune. Sunniva skriver masteroppgave om hvordan kommunalt ansatte kan tilrettelegge for medvirkning i områdeutvikling for barn og unge.